Den Blå Kant projektkonkurrence

Den Blå Kant projektkonkurrence

Projektkonkurrencen skal give bud på fremtidens byrum, byliv og klimatilpasning af Svendborg Havn

Den Blå Kant er et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod sydvest. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og skybrud.

Fire teams er nu udvalgt

Ansøgerne om at være med i konkurrencen har været igennem en såkaldt "prækvalifikation", hvor  hele 19 tværfaglige teams har ansøgt.

I alt fire teams er blevet udvalgt – prækvalificeret – til at være med i projektkonkurrencen, der udskrives til september. Generelt var niveauet højt og Svendborg kommune takker for alle ansøgningerne.

De udvalgte teams er:  

Team A
Totalrådgiver: EFFEKT ARKITEKTER ApS
Underrådgivere: SWECO Architects, WTM Engineers
Konsulent: Arcgency


Team B
Totalrådgiver: SLA A/S KØBENHAVN
Underrådgivere: Rambøll Danmark A/S, Weber Arkitekter ApS
Konsulent: Lars Hansen


Team C
Totalrådgiver: SLETH ARKITEKTER A/S
Underrådgivere: Borlund Arkitekter ApS, OPLAND ApS,
NIRAS A/S

Team D
Hovedrådgiver: TOPOTEK 1
Underrådgivere: VEGA Landskab ApS, ARCADIS Nederland BV
Konsulent: Living Concepts ApS

Den videre proces:
Projektkonkurrencen forløber i to faser. Den første fase startes med et kick-off møde for de fire prækvalificerede teams i begyndelsen af september 2017 på havnen.

Vinderen eller vinderne af første fase findes i februar 2018. Herefter skal det eller de vindende teams viderebearbejde deres forslag i fase 2, som afsluttes med offentliggørelse af en endelig vinder i juni 2018.