Den Blå Kant projektkonkurrence

Den Blå Kant konkurrence
Den Blå Kant konkurrence

Den Blå Kant projektkonkurrence

Projektkonkurrencen skal give bud på fremtidens byrum, byliv og klimatilpasning af Svendborg Havn

Den Blå Kant er et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod sydvest. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen og den omkringliggende by mod oversvømmelser fra højvande og kraftig regn.

Se mere om Den Blå Kant i denne lille film om projektet.

Den Blå Kant
Den 4. september blev projektkonkurrencen for Den Blå Kant officielt udskrevet. Fire udvalgte teams arbejder nu med at skabe fremtidens byrum langs Svendborg Havn .

Projektkonkurrence i to faser
Til projektkonkurrencen er inviteret fire teams med ekspertise indenfor blandt andet byrum, kulturarv og klimatilpasning. Konkurrencen gennemføres i to faser. Den første fase har fokus på den samlede plan og de overordnede principper. Til fase to udvælges to af de fire teams. Her kvalificeres og uddybes forslagene, således at der i foråret 2018 kan udpeges en endelig vinder.

Samlet løsning for byrum og klimatilpasning
Deltagerne skal udforme en samlet plan for byrum og klimatilpasning i DEN BLÅ KANT. Planen skal sammenfatte en række temaer af særlig betydning for Svendborg Havn og for livet på havnen i de enkelte delområder. Den samlede plan skal suppleres med bearbejdning af udvalgte deludsnit, med retningslinjer for design af byrum samt med tekniske løsninger på klimaudfordringerne.

Se konkurrenceprogrammet her.

Fire teams

Ansøgerne om at være med i konkurrencen har været igennem en såkaldt "prækvalifikation", hvor  hele 19 tværfaglige teams har ansøgt.

I alt fire teams er blevet udvalgt – prækvalificeret – til at være med i projektkonkurrencen, der blev udskrevet 4. september 2017.

De udvalgte teams er:  

Team A
Totalrådgiver: EFFEKT ARKITEKTER ApS
Underrådgivere: SWECO Architects, WTM Engineers
Konsulent: Arcgency


Team B
Totalrådgiver: SLA A/S KØBENHAVN
Underrådgivere: Rambøll Danmark A/S, Weber Arkitekter ApS
Konsulent: Lars Hansen


Team C
Totalrådgiver: SLETH ARKITEKTER A/S
Underrådgivere: Borlund Arkitekter ApS, OPLAND ApS,
NIRAS A/S

Team D
Hovedrådgiver: TOPOTEK 1
Underrådgivere: VEGA Landskab ApS, ARCADIS Nederland BV
Konsulent: Living Concepts ApS