Den Blå Kant

Den Blå Kant - Luftfoto

Den Blå Kant

Den Blå Kant er svendborgensernes og vores gæsters fælles byrum mellem by og vand. Den Blå Kant skal give forbindelse og rum for byliv hele havnen rundt.

Den Blå Kant er et sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod sydvest. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen og den omkringliggende by mod oversvømmelse fra højvande og kraftig regn.

Se mere om Den Blå Kant i denne lille film om projektet:

Den Blå Kant film
Den Blå Kant er en del af Fremtidens Havn og Svendborg kommune tager nu fat på havnens udearealer og offentlige byrum ved at udskrive en projektkonkurrence.

Den 4. september blev projektkonkurrencen for Den Blå Kant officielt udskrevet. Fire udvalgte teams arbejder nu med at skabe fremtidens byrum langs Svendborg Havn .

Projektkonkurrence i to faser
Til projektkonkurrencen er inviteret fire teams med ekspertise indenfor blandt andet byrum, kulturarv og klimatilpasning. Konkurrencen gennemføres i to faser. Den første fase har fokus på den samlede plan og de overordnede principper. Til fase to udvælges to af de fire teams. Her kvalificeres og uddybes forslagene, således at der i foråret 2018 kan udpeges en endelig vinder.

Samlet løsning for byrum og klimatilpasning
Deltagerne skal udforme en samlet plan for byrum og klimatilpasning i DEN BLÅ KANT. Planen skal sammenfatte en række temaer af særlig betydning for Svendborg Havn og for livet på havnen i de enkelte delområder. Den samlede plan skal suppleres med bearbejdning af udvalgte deludsnit, med retningslinjer for design af byrum samt med tekniske løsninger på klimaudfordringerne.

Se konkurrenceprogrammet her.

 

Den Blå Kant

 

Den Blå Kant er delt op i 6 delområder: